پس از سال شگفت انگیز 2017 و بازی های جذابش حالا نوبت به سال جدید بازی ها رسیده یعنی بازی های سال 2018 که منتشر شد و منتشر خواهد شد….